Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado contencioso administrativo de Madrid (Ισπανία) στις 8 Αυγούστου 2016 – Francisco Rodrigo Sanz κατά Universidad Politécnica de Madrid

(Υπόθεση C-443/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado contencioso administrativo de Madrid

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Francisco Rodrigo Sanz

Καθού: Universidad Politécnica de Madrid

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ 1 , την έννοια ότι αντιτίθεται σε ρύθμιση, όπως εν προκειμένω η επίμαχη, η οποία επιτρέπει τη μείωση του ωραρίου εργασίας για τον λόγο και μόνον ότι πρόκειται για έκτακτο δημόσιο υπάλληλο;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως:

Μπορεί η οικονομική κατάσταση η οποία καθιστά αναγκαία τη περιστολή των δαπανών λόγω της μειώσεως των πιστώσεων του προϋπολογισμού να θεωρηθεί αντικειμενικός λόγος δικαιολογών τη διαφορετική αυτή μεταχείριση;

Μπορεί η εξουσία ιδίας οργανώσεως της διοικήσεως να θεωρηθεί αντικειμενικός λόγος δικαιολογών τη διαφορετική αυτή μεταχείριση;

Έχει η ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ, την έννοια ότι η εξουσία ιδίας οργανώσεως της διοικήσεως έχει πάντοτε και σε κάθε περίπτωση ως όριο την υποχρέωση αποφυγής των διακρίσεων ή της διαφοροποιημένης μεταχειρίσεως των εργαζομένων στην υπηρεσία της, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως τακτικών ή εκτάκτων δημοσίων υπαλλήλων, μετακλητών ή ορισμένου χρόνου;

Μπορεί η ερμηνεία και η εφαρμογή του σημείου 3 της δεύτερης πρόσθετης διατάξεως του Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (οργανικού νόμου 4/2007, της 12ης Απριλίου 2007, για την τροποποίηση του οργανικού νόμου 6/2001, της 21ης Δεκεμβρίου 2001, περί πανεπιστημίων), [«] Περί του σώματος αναπληρωτών καθηγητών ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της εντάξεως των μελών του στο σώμα αναπληρωτών καθηγητών πανεπιστημίων[»], να θεωρηθούν αντίθετες προς τη ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ, καθόσον επιτρέπεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας εντάξεως των αναπληρωτών καθηγητών ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο σώμα των αναπληρωτών καθηγητών πανεπιστημίων, μόνο στους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές των ιδρυμάτων αυτών, και όχι στους εκτάκτους αναπληρωτές καθηγητές των ιδίων ιδρυμάτων, να διατηρήσουν όλα τα δικαιώματά τους καθώς και την πλήρη διδακτική τους ικανότητα, παρά το ότι δεν έχουν την ιδιότητα του διδάκτορος;

Μπορεί η ιδιότητα αυτή του διδάκτορος, καθόσον αποτελεί τον προβληθέντα αντικειμενικό λόγο για τη μείωση κατά 50% του ωραρίου εργασίας των εκτάκτων αναπληρωτών καθηγητών ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν την ιδιότητα του διδάκτορος, χωρίς η μείωση αυτή να θίγει τους τακτικούς αναπληρωτές καθηγητές ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρά το ότι ούτε αυτοί έχουν την εν λόγω ιδιότητα, να θεωρηθεί εισάγουσα διακρίσεις και, ως εκ τούτου, αντίθετη προς τη ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ;

____________

1 –    Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, (ΕΕ 1999, L 175, σ. 43).