Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2016. uputio Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španjolska) – Francisco Rodrigo Sanz protiv Universidad Politécnica de Madrid

(predmet C-443/16)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Francisco Rodrigo Sanz

Tuženik: Universidad Politécnica de Madrid

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ1 tumačiti kao zapreku da propis poput onog koji se opisuje, a koji dopušta skraćivanje radnog vremena jednoj osobi samo zbog činjenice da je riječ o privremenom službeniku?

U slučaju potvrdnog odgovora:

Može li se smatrati objektivnim razlogom koji opravdava takvo različito postupanje gospodarska situacija koja čini nužnim smanjivanje troškova koje proizlazi iz smanjenja dodijeljenih proračunskih sredstava?

Može li se smatrati objektivnim razlogom koji opravdava takvo različito postupanje sposobnost uprave da se samoorganizira?

Treba li članak 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ tumačiti na način da je mogućnost uprave da se samoorganizira uvijek i u svakom slučaju ograničena načelom zabrane diskriminacije službenika ili različitog postupanja prema njima, bez obzira na to je li riječ o karijernom ili privremenom službeniku, koji se zapošljava povremeno ili na određeno vrijeme?

Mogu li se smatrati protivnima članku 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ tumačenje i primjena točke 3. druge dodatne odredbe Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Organski zakon 4/2007 od 12. travnja o izmjenama Organskog zakona 6/2001 od 21. prosinca o sveučilištima), nazvane „Zbor redovitih profesora visokih škola i uključivanje njegovih članova u zbor redovitih sveučilišnih profesora“, jer dopuštaju da redoviti profesori visokih škola prilikom pristupanja zboru redovitih sveučilišnih profesora zadrže sva prava i sačuvaju puno nastavno opterećenje, iako nemaju doktorsku titulu, pri čemu to ne vrijedi za privremene redovite profesore visokih škola?

Budući da je neposjedovanje doktorske titule istaknuto kao objektivan razlog za skraćivanje radnog vremena nastavnika visokih škola za 50 %, pri čemu se ta mjera ne odnosi na stalno zaposlene nastavnike tih škola, iako ni oni nisu stekli navedenu titulu, treba li spomenutu mjeru smatrati diskriminatornom i, prema tome, protivnom članku 4. Okvirnog sporazuma priloženog Direktivi 1999/70/EZ?

____________

1     Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)