Language of document :

2016 m. rugpjūčio 8 d. Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Francisco Rodrigo Sanz / Universidad Politécnica de Madrid

(Byla C-443/16)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: Francisco Rodrigo Sanz

Atsakovas: Universidad Politécnica de Madrid

Prejudiciniai klausimai

Ar Bendrojo susitarimo, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB1 priede, 4 punktas turi būti aiškinamas taip, kad pagal jį draudžiama, jog tokia kaip aprašytoji teisės norma leistų, kad darbo laikas būtų trumpinamas vien dėl to, kad atitinkamas asmuo yra laikinasis tarnautojas?

    Jeigu atsakymas būtų teigiamas:

Ar objektyvia priežastimi, pateisinančia šį skirtingą požiūrį, gali būti ekonominė situacija, kuri verčia mažinti išlaidas dėl skiriamų biudžeto asignavimų mažinimo?

Ar objektyvia priežastimi, pateisinančia šį skirtingą požiūrį, gali būti administracijos teisė į savivaldą?

Ar Bendrojo susitarimo, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB priede, 4 punktas turi būti aiškinamas taip, kad administracijos teisę į savivaldą visuomet ir bet kuriuo atveju riboja nediskriminavimo pareiga arba draudimas taikyti skirtingą požiūrį į savo darbuotojus, nesvarbu, ar jie yra karjeros tarnautojai, ar pagalbiniai arba tam tikram laikui įdarbinti laikinieji tarnautojai?

Ar 2007 m. balandžio 12 d. Ley Orgánica [(Pagrindų įstatymas)] 4/2007, kuriuo iš dalies keičiamas 2001 m. gruodžio 21 d. Ley Orgánica de Universidades [(Universitetų pagrindų įstatymas)] 6/2001, antrosios papildomos nuostatos „Dėl aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų korpuso ir jo integravimo į universitetų dėstytojų korpusą“ 3 punkto aiškinimas ir taikymas prieštarauja Bendrojo susitarimo, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB priede, 4 punktui tiek, kiek integruojant aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojus į universitetų dėstytojų korpusą jiems leidžiama išsaugoti visas savo teises ir teisę dėstyti, net jei jie ir neturi daktaro laipsnio, nors taip nėra aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojų, kurie dirba laikinai, atveju?

Kiek ši daktaro laipsnio sąlyga, nurodoma kaip objektyvus pateisinimas šio laipsnio neturintiems laikiniesiems aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojams taikant 50 % dydžio darbo laiko sutrumpinimą, kuris šio laipsnio neturintiems nuolatiniams aukštųjų universitetinių mokyklų dėstytojams netaikomas, gali būti laikoma diskriminacine ir dėl to prieštaraujančia Bendrojo susitarimo, pateikiamo Direktyvos 1999/70/EB priede, 4 punktui?

____________

1      1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).