Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spania) la 8 august 2016 – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Cauza C-443/16)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Părțile din procedura principală

Reclamant: Francisco Rodrigo Sanz

Pârâtă: Universidad Politécnica de Madrid

Întrebările preliminare

Clauza 4 din acordul cadru, anexă la Directiva 1999/70/CE1 , trebuie interpretată în sensul că constituie un impediment pentru ca o reglementare precum cea menționată să permită reducerea programului de lucru numai ca urmare a faptului că lucrătorul este funcționar interimar?

În cazul unui răspuns afirmativ:

Situația economică care impune reducerea cheltuielilor, ca urmare a reducerii creditului bugetar, poate fi considerată motiv obiectiv care justifică această diferență de tratament?

Competența de autoorganizare a administrației poate fi considerată motiv obiectiv care justifică această diferență de tratament?

Clauza 4 din acordul cadru, anexă la Directiva 1999/70/CE, trebuie interpretată în sensul că competența de autoorganizare a administrației are ca limită, întotdeauna și în orice caz, obligația de nediscriminare sau diferența de tratament a lucrătorilor acesteia, indiferent dacă au calitatea de funcționari de carieră sau interimari ori temporari?

Interpretarea și aplicarea punctului 3 al celei de a doua dispoziții adiționale din Legea organică nr. 4/2007 din 12 aprilie 2007 de modificare a Legii organice nr. 6/2001 din 21 decembrie 2001 privind universitățile, intitulată [„]Cu privire la corpul profesorilor titulari din cadrul colegiilor universitare și la integrarea membrilor săi în corpul profesorilor universitari titulari [”], pot fi considerate contrare clauzei 4 din acordul cadru, anexă la Directiva 1999/70/CE întrucât permit ca în cursul procedurii de acces al profesorilor titulari din cadrul colegiilor universitare [la] corpul profesorilor universitari titulari aceștia să își mențină toate drepturile și capacitatea didactică deplină, în pofida faptului că nu dețin titlul de doctor, în timp ce profesorii titulari interimari din cadrul colegiilor universitare nu au această posibilitate?

În ceea ce privește această condiție a titlului de doctor, invocată ca motiv obiectiv pentru a reduce cu 50 % programul de lucru al profesorilor titulari interimari din cadrul colegiilor universitare care nu dețin acest titlu, cu toate că acesta nu afectează profesorii titulari permanenți din cadrul colegiilor universitare și care, de asemenea, nu dețin acest titlu, se poate considera că este discriminatorie și, prin urmare, contrară clauzei 4 din acordul cadru, anexă la Directiva 1999/70/CE?

____________

1 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999 L 175, p. 43, Ediţie specială, 05/vol. 5, p. 129).