Language of document :

Tužba podnesena 16. rujna 2016. – Digital Rights Ireland protiv Komisije

(predmet T-670/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irska) (zastupnik: E. McGarr, Solicitor)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je tužba dopuštena;

utvrdi da je Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Komisijina očita pogreška u ocijeni jer određuje da je u Sjedinjenim Američkim Državama primjerena razina zaštite za osobne podatke u skladu s Direktivom 95/46/EZ1 ;

utvrdi da je pobijana odluka ništava i naloži njezino poništenje u vezi s primjerenošću zaštite koju pruža europsko-američki sustav za zaštitu privatnosti;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe deset tužbenih razloga.

Prvi tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka nije u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46, u vezi s člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Drugi tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka nije u skladu s člankom 25. stavkom 6. Direktive 95/46, u vezi s člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i presudom Suda Europske unije u predmetu C-362/14, Schrems.

Treći tužbeni razlog, kojim se ističe da „načela zaštite privatnosti“ i/ili službene (američke) „izjave i obveze“ iz Priloga I., III. do VII. pobijanoj odluci ne predstavljaju „međunarodne obveze“ u smislu članka 25. stavka 6. Direktive 95/46.

Četvrti tužbeni razlog, kojim se ističe da su odredbe Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 (u daljnjem tekstu: FISA Amendments Act of 2008) zakonodavstvo koje omogućava tijelima javne vlasti široki pristup sadržaju elektroničke komunikacije te da stoga nisu u skladu s člankom 7. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Peti tužbeni razlog, kojim se ističe da su odredbe FISA Amendments Act of 2008 zakonodavstvo koje tijelima javne vlasti omogućava tajni široki pristup sadržaju elektroničke komunikacije te da stoga nisu u skladu s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Šesti tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka, zbog toga što njome nisu u potpunosti prenesene odredbi Direktive 95/46 (osobito odredbe članka 28. stavka 3.), prima facie ne jamči na odgovarajući način građanima građanima Europske unije ostvarivanje njihovih prava u skladu s pravom EU-a pri prenošenju njihovih podataka u Sjedinjene Američke Države.

Sedmi tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka nije u skladu s člankom 7. i 8. i člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Osmi tužbeni razlog, kojim se ističe da je pobijana odluka, u mjeri u kojoj dopušta ili, alternativno, ne pruža ili nije pružila zaštitu od neselektivnog pristupa stranih tijela kaznenog progona elektroničkoj komunikaciji, nevaljana zbog povrede prava na privatnost, pravila o zaštiti podataka, slobode izražavanja i slobode udruživanja i okupljanja, kako su propisani Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i općim načelima prava EU-a.

Deveti tužbeni razlog, kojim se ističe da pobijana odluka, u mjeri u kojoj omogućava ili, alternativno, ne pruža ili nije pružila zaštitu od neselektivnog pristupa stranih tijela kaznenog progona elektroničkoj komunikaciji, i ne stavlja na raspolaganje primjerena pravna sredstva građanima EU-a čijim se osobnim podacima pristupa na taj način, uskraćuje pojedincima pravo na djelotvoran pravni lijek i pravo na dobro upravljanje, suprotno Povelji Europske unije o temeljnim pravima i općim načelima prava EU-a.

Deseti tužbeni razlog, kojim se ističe da time što nije potpuno prenijela prava iz Direktive 95/46 (osobito u člancima 14. i 15.), pobijana odluka, prima facie, ne jamči na odgovarajući način građanima Europske unije ostvarivanje njihovih prava u skladu s pravom EU-a pri prenošenju njihovih podataka u Sjedinjene Američke Države.

____________

1 Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (SL 1995., L 281, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 7. str. 88.)