Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. kolovoza 2016. uputio Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Mađarska) – F protiv Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(predmet C-473/16)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: F

Tuženik: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Prethodna pitanja

Treba li članak 4. Direktive 2004/83/EZ1 , s obzirom na članak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da mu se, kada je riječ o tražiteljima azila koji su pripadnici LGBTI zajednice, ne protivi provedba sudskog psihološkog vještačenja utemeljenog na projekcijskim testovima osobnosti, pri čemu se tražitelju azila ne postavljaju pitanja o njegovim spolnim navikama niti se on podvrgava bilo kakvom fizičkom pregledu?

U slučaju da se vještačenje navedeno u prvom pitanju ne može koristiti kao dokaz, treba li članak 4. Direktive 2004/83, s obzirom na članak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da ne postoji nikakva mogućnost da nacionalna upravna tijela ili sudovi stručnim metodama, bez obzira na njihove posebne značajke, provjere istinitost navoda tražitelja azila čiji se zahtjev temelji na progonu zbog spolne orijentacije?

____________

1 Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite (SL L 304, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 64.)