Language of document :

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Magyarország) által 2016. augusztus 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – F kontra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(C-473/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: magyar

A kérdést előterjesztő bíróság

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Az alapeljárás felei

Felperes: F

Alperes: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió Alapjogi Chartája 1. cikkének fényében úgy kell-e értelmezni a 2004/83/EK1 irányelv 4. cikkét, hogy azzal nem ellentétes az LMBTI menedékkérők vonatkozásában olyan projekciós személyiségteszteken alapuló igazságügyi pszichológus szakértői vélemény beszerzése és értékelése, melynek elvégzése során a menedékkérő szexuális szokásaira vonatkozóan kérdéseket nem tesznek fel és a menedékkérőt fizikai vizsgálatnak sem vetik alá?

Amennyiben az 1. kérdésben említett szakvélemény bizonyítékként nem használható fel, abban az esetben úgy kell-e értelmezni a 2004/83 irányelvnek az Európai Unió Alapjogi Chartája 1. cikkének fényében értelmezett 4. cikkét, hogy a szexuális irányultság miatti üldözöttség okán menedékkérelmet előterjesztő ezen állítása hitelességének szakértői módszerekkel történő vizsgálatára, függetlenül a szakértői módszer egyedi jellemzőitől, egyáltalán nincs lehetősége sem a nemzeti hatóságnak, sem a bíróságnak?____________

1 A Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról; HL L 304., 12. o., magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet 7. kötet 96. o.