Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 29. avgusta 2016 – F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Zadeva C-473/16)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: F

Tožena stranka: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 4 Direktive 2004/83/ES1 v zvezi s členom 1 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se glede LGBTI prosilcev za azil pridobi in oceni takšno na projekcijskih testih osebnosti temelječe izvedensko mnenje sodnega izvedenca psihološke stroke, pri opravi katerega se prosilcu za azil ne zastavijo vprašanja glede njegovih spolnih navad in prosilec za azil tudi ni podvržen fizičnim pregledom?

2.    Ali je treba v primeru, da izvedenskega mnenja iz 1. vprašanja ni mogoče uporabiti kot dokaz, člen 4 Direktive 2004/83/ES v povezavi s členom 1 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah razlagati tako, da neodvisno od posamičnih značilnosti strokovne metode ne nacionalni organ, ne sodišče sploh nimata možnosti, da s strokovnimi metodami preverita verodostojnost te trditve osebe, ki je prošnjo za azil vložila, ker je preganjana zaradi spolne usmerjenosti?

____________

1 Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L 304, str. 12).