Language of document : ECLI:EU:T:2016:94

T‑411/14. sz. ügy

The Coca‑Cola Company

kontra

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

„Közösségi védjegy – Térbeli közösségi védjegy bejelentése – Barázda nélküli kontúrpalack formája – Feltétlen kizáró ok – Megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja – Használat révén szerzett megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése”

Összefoglaló – A Törvényszék ítélete (nyolcadik tanács), 2016. február 24.

1.      Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések – Az áru formájából álló térbeli védjegyek – Megkülönböztető képesség – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

2.      Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések – Barázda nélküli kontúrpalack formájából álló térbeli védjegy

(207/2009 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont)

3.      Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések – Kivétel – A megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzése – Értékelési szempontok

(207/2009 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont és (3) bekezdés)

4.      Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések – Kivétel – A megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzése – Valamely megjelölés megkülönböztető képességének a hiánya az Unió egy részében – A megkülönböztető képesség megszerzése ugyanezen részben

(207/2009 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont és (3) bekezdés)

5.      Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – Megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések – A megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének hiánya – Barázda nélküli kontúrpalack formájából álló térbeli védjegy

(207/2009 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, b) pont és (3) bekezdés)

1.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 35–39. pont)

2.      Nem rendelkezik megkülönböztető képességgel a közösségi védjegyről szóló 207/2009 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a barázda nélküli, közepén enyhén görbülő és nyakánál enyhén domború tölcsérből álló felső résszel rendelkező kontúrpalack formájából álló térbeli védjegy, amelynek lajstromozását a Nizzai Megállapodás szerinti 6. osztályba tartozó „nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; egyéb fémtermékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; fémpalackok”, az e Megállapodás 21. osztályába tartozó „eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üveg‑, porcelán‑ és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; üveg és műanyag palackok”, valamint az említett Megállapodás 32. osztályába tartozó „Sörök; ásványvíz, szénsavas víz és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz” tekintetében kérik. A bejelentett védjegyet ugyanis domború körvonalú forma és csomagolás jellemzi. Ez a forma és csomagolás azonban nem fejez ki többet, mint a bejelentett védjegyet alkotó elemek összessége, azaz a piacon fellelhető palackok többségéhez hasonló palack. Az ilyen formát és csomagolást ugyanis általánosan használhatják a védjegybejelentésben szereplő áruk kereskedelmében. Ebből következően a kérdéses összetett védjegy elemeinek összekapcsolási módja sem alkalmas arra, hogy megkülönböztető képességet kölcsönözzön a védjegynek. A bejelentett védjegy ezért az érintett áruk formájának és csomagolásának csupán egy olyan változatát képezi, amely nem teszi lehetővé az átlagos fogyasztó számára, hogy a szóban forgó árukat más vállalkozások áruitól megkülönböztesse.

(vö. 46., 47., 50., 51. pont)

3.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 66–72. pont)

4.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 77., 78. pont)

5.      Lásd a határozat szövegét.

(vö. 80–87. pont)