Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2016. október 11-i ítélete – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-601/14. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés – 2004/80/EK irányelv – A 12. cikk (2) bekezdése – A szándékosan elkövetett bűncselekmények áldozatainak kárenyhítésére vonatkozó nemzeti rendszerek – Az ország területén szándékosan elkövetett erőszakos bűncselekmények összességére nem kiterjedő nemzeti rendszer)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: az Európai Bizottság (képviselők: E. Traversa és F. Moro meghatalmazottak)

Alperes: az Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatalmazott, segítői: G. Palatiello és E. De Bonis avvocati dello Stato)

A felperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Moro, M. Chavrier és K. Pleśniak meghatalmazottak)

Rendelkező rész

Az Olasz Köztársaság – mivel elmulasztotta elfogadni a területén szándékosan elkövetett valamennyi erőszakos bűncselekmény áldozataira kiterjedő kárenyhítési rendszer határokon átnyúló tényállások esetében való fennállásának garantálása céljából szükséges valamennyi intézkedést – nem teljesítette a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelv 12. cikkének (2) bekezdése szerinti kötelezettségét.

Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit, valamint az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Az Európai Unió Tanácsa maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 89., 2015.3.16.