Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 11 octombrie 2016 - Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-601/14)1

[Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Directiva 2004/80/CE – Articolul 12 alineatul (2) – Sisteme naționale de despăgubire a victimelor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență, care garantează o despăgubire echitabilă și corespunzătoare – Sistem național care nu acoperă toate infracțiunile intenționate săvârșite prin violență pe teritoriul național]

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: E. Traversa și F. Moro, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană (reprezentanți: G. Palmieri, agent, asistați de G. Palatiello și E. De Bonis, avvocati dello Stato)

Intervenient în susținerea reclamantei: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: E. Moro, M. Chavrier și K. Pleśniak, agenți)

Dispozitivul

Prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a garanta existența unui sistem de despăgubire a victimelor tuturor infracțiunilor intenționate săvârșite prin violență pe teritoriul său, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligația care îi revine în temeiul articolului 12 alineatul (2) din Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despăgubirea victimelor infracționalității.

Republica Italiană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 89, 16.3.2015.