Language of document :

Žaloba podaná dne 5. října 2016 – Deutsche Lufthansa v. Komise

(Věc T-712/16)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Deutsche Lufthansa AG (Kolín nad Rýnem, Německo) (zástupce: S. Völcker, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

v plném rozsahu nebo částečně zrušit rozhodnutí Komise C(2016) 4964 final ze dne 25. července 2016 ve věci č. M.3770 – Lufthansa/Swiss – rozhodnutí Komise týkající se návrhu společnosti Lufthansa na částečné zproštění od závazků na trasách Zurych-Stockholm a Zurych- Varšava;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející z tvrzení, že rozhodnutí musí být zrušeno, protože je stiženo zjevně nesprávným posouzením, a z toho důvodu porušuje zásadu přiměřenosti a zásadu ochrany legitimního očekávání tím, že neumožňuje přezkoumat nebo zprostit určitých závazků uložených rozhodnutím Komise ze dne 4. července 2005 ve věci No COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Druhý žalobní důvod vycházející z tvrzení, že rozhodnutí musí být zrušeno, protože Komise porušila zásadu řádné správy tím, že pečlivě a nestranně neposoudila všechny okolnosti v projednávané věci.

Třetí žalobní důvod vycházející z tvrzení, že rozhodnutí musí být zrušeno, protože Komise zneužila svoji pravomoc tím, že obešla správní postup podle nařízení 1/2003.

____________