Language of document :

Tužba podnesena 5. listopada 2016. – Deutsche Lufthansa protiv Komisije

(predmet T-712/16)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Njemačka) (zastupnik: S. Völcker, lawyer)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u cijelosti ili djelomično poništi Komisijinu Odluku C(2016) 4964 final od 25. srpnja 2016. u predmetu br. M.3770 – Lufthansa/Swiss – Komisijina odluka o Lufthansinom zahtjevu za djelomično oslobođenje od obveza koje se odnose na rute Zürich-Stockholm i Zürich-Varšava;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog temelji se na tome da odluku treba poništiti jer je zahvaćena očitom pogreškom u ocjeni, te zbog toga krši načela proporcionalnosti i zaštite legitimnih očekivanja odbijanjem preispitivanja i/ili oslobođenja od određenih obveza određenih Komisijinom Odlukom od 4. srpnja 2005. u predmetu br. COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Drugi tužbeni razlog temelji se na tome da odluku treba poništiti jer je Komisija povrijedila načelo dobre uprave propustivši pažljivo i nepristrano ocijeniti sve elemente predmeta.

Treći tužbeni razlog temelji se na tome da odluku treba poništiti jer je Komisija zlouporabila svoje ovlasti zaobilaženjem upravnog postupka iz Uredbe 1/2003.

____________