Language of document :

2016 m. spalio 5 d. pareikštas ieškinys byloje Deutsche Lufthansa / Komisija

(Byla T-712/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Deutsche Lufthansa AG (Kelnas, Vokietija), atstovaujama advokato S. Völcker

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

visiškai ar iš dalies panaikinti 2016 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimą C(2016) 4964 final byloje Nr. M.3770 – Lufthansa / Šveicarija – Komisijos sprendimas dėl Lufthansa prašymo leisti iš dalies atsisakyti įsipareigojimų dėl Ciuricho–Stokholmo ir Ciuricho–Varšuvos kelių,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi trimis pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad sprendimas turi būti panaikintas, nes jame padaryta akivaizdi vertinimo klaida ir pažeisti proporcingumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principai, atsisakius peržiūrėti ir (arba) leisti atsisakyti tam tikrų įsipareigojimų, numatytų 2005 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimu byloje Nr. COMP/M.3770 – Lufthansa / Šveicarija.

Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad sprendimas turi būti panaikintas, nes Komisija pažeidė gero administravimo principą, kai atidžiai ir nešališkai neišnagrinėjo visų bylos aplinkybių.

Trečiasis ieškinio pagrindas grindžiamas tuo, kad sprendimas turi būti panaikintas, nes Komisija piktnaudžiavo savo įgaliojimais apeidama administracinę procedūrą, numatytą Reglamente Nr. 1/2003.

____________