Language of document :

Tožba, vložena 5. oktobra 2016 – Deutsche Lufthansa/Komisija

(Zadeva T-712/16)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Deutsche Lufthansa AG (Köln, Nemčija) (zastopnik: S. Völcker, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

Sklep Komisije C(2016) 4964 final z dne 25. julija 2016 v zadevi št. M.3770 – Lufthansa/Swiss – Sklep Komisije o predlogu družbe Lufthansa za delno oprostitev zavez v zvezi s progama Zürich-Stockholm in Zürich-Varšava – v celoti ali deloma razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge.

Prvi tožbeni razlog: sklep je treba razglasiti za ničen, ker je v njem podana očitna napaka pri presoji, zaradi česar krši načeli sorazmernosti in varstva legitimnih pričakovanj z zavrnitvijo ponovne presoje in/ali oprostitve nekaterih zavez, naloženih s Sklepom Komisije z dne 4. julija 2005 v zadevi št. COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Drugi tožbeni razlog: sklep je treba razglasiti za ničen, ker je Komisija kršila načelo dobrega upravljanja s tem, da ni natančno in nepristransko preučila vseh elementov zadeve.

Tretji tožbeni razlog: sklep je treba razglasiti za ničen, ker je Komisija zlorabila svoja pooblastila s tem, da je obšla upravni postopek po Uredbi št. 1/2003.

____________