Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) – Patrick Breyer v. Bundesrepublik Deutschland

(Věc C-582/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Zpracování osobních údajů – Směrnice 95/46/ES – Článek 2 písm. a) – Článek 7 písm. f) – Pojem ‚osobní údaje‘ – Adresy internetového protokolu – Uchovávání poskytovatelem online mediálních služeb – Vnitrostátní právní úprava, která neumožňuje zohlednit oprávněný zájem správce“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobce: Patrick Breyer

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Výrok

Článek 2 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů musí být vykládán v tom smyslu, že dynamická adresa internetového protokolu, kterou poskytovatel online mediálních služeb uchovává v souvislosti s přístupem osoby na internetovou stránku, kterou tento poskytovatel zpřístupnil veřejnosti, pro uvedeného poskytovatele představuje osobní údaj ve smyslu tohoto ustanovení, pokud má k dispozici právní prostředky, které mu umožňují nechat identifikovat subjekt údajů díky dalším informacím, kterými disponuje poskytovatel internetového připojení tohoto subjektu.

Článek 7 písm. f) směrnice 95/46 musí být vykládán v tom smyslu, že brání právní úpravě členského státu, podle níž může poskytovatel online mediálních služeb shromažďovat a používat osobní údaje týkající se uživatele těchto služeb bez jeho svolení pouze tehdy, je-li toto shromažďování či používání nezbytné k tomu, aby bylo umožněno a vyúčtováno konkrétní využití uvedených služeb tímto uživatelem, aniž by cíl spočívající v zajištění obecné funkčnosti těchto služeb mohl odůvodnit použití uvedených údajů poté, co uživatel ukončil využívání těchto služeb.

____________

1 Úř. věst. C 89, 16.3.2015.