Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 19 octombrie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof - Germania) – Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-582/14)1

[Trimitere preliminară – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Directiva 95/46/CE – Articolul 2 litera (a) – Articolul 7 litera (f) – Noțiunea „date cu caracter personal” – Adrese de protocol internet – Stocare de către un furnizor de servicii de comunicații electronice – Reglementare națională care nu permite luarea în considerare a interesului legitim urmărit de operator]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamant: Patrick Breyer

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Dispozitivul

Articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat în sensul că o adresă de protocol internet dinamică înregistrată de un furnizor de servicii de comunicații electronice cu ocazia consultării de către o persoană a unui site internet pe care acest furnizor îl pune la dispoziția publicului constituie, pentru furnizorul respectiv, o dată cu caracter personal în sensul acestei dispoziții, în cazul în care acesta dispune de mijloace legale care îi permit să identifice persoana vizată cu ajutorul informațiilor suplimentare de care dispune furnizorul de acces la internet al acestei persoane.

Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări a unui stat membru în temeiul căreia un furnizor de servicii de comunicații electronice poate colecta și utiliza datele cu caracter personal aferente unui utilizator al acestor servicii, în lipsa consimțământului acestuia, numai în măsura în care această colectare și această utilizare sunt necesare pentru a permite și a factura utilizarea concretă a serviciilor respective de către acest utilizator, fără ca obiectivul care vizează asigurarea funcționalității generale a acelorași servicii să poată justifica utilizarea datelor menţionate după o sesiune de consultare a acestora.

____________

1     JO C 89, 16.3.2015.