Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Německo) dne 16. září 2016 – trestní řízení proti Pálovi Aranyosimu

(Věc C-496/16)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Účastníci původního trestního řízení

Pál Aranyosi

Další účastník: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Předběžné otázky

Je třeba vykládat čl. 1 odst. 3, článek 5 a čl. 6 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)1 v tom smyslu, že vykonávající členský stát musí při rozhodnutí o vydání za účelem trestního stíhání vyloučit skutečné nebezpečí nelidského nebo ponižujícího zacházení se stíhanou osobou ve smyslu článku 4 Listiny základních práv Evropské unie na základě podmínek výkonu vazebního zadržení pouze v prvním vězeňském zařízení, do kterého je stíhaná osoba umístěna po předání do vystavujícího členského státu?

Musí vykonávající členský stát při rozhodnutí vyloučit i skutečné nebezpečí nelidského nebo ponižujícího zacházení se stíhanou osobou na základě podmínek uvěznění, pokud jde o umístění do vězeňského zařízení pro výkon trestu odnětí svobody v případě možného navazujícího odsouzení?

Musí vykonávající členský stát vyloučit toto nebezpečí pro dotčenou osobu i pro případ možných přeložení do jiných vězeňských zařízení?

____________

1 Úř. věst. L 190, s. 1.