Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Nemčija) 16. septembra 2016 – kazenski postopek zoper Pála Aranyosija

(Zadeva C-496/16)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Stranki v postopku v glavni stvari

Pál Aranyosi

Druga stranka: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člene 1(3), 5 in 6(1) Okvirnega sklepa Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ)1 razlagati tako, da mora izvršitvena država članica pri odločitvi o izročitvi zaradi kazenskega pregona dejansko nevarnost mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja z obdolžencem v smislu člena 4 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah na podlagi razmer, v katerih je bil pridržan, izključiti samo v prvem zaporu, v katerega je bil obdolženec sprejet po njegovi predaji odreditveni državi članici?

2.    Ali mora izvršitvena država članica pri odločitvi izključiti tudi dejansko nevarnost mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja z obdolžencem na podlagi razmer, v katerih je bil pridržan, glede prestajanja zaporne kazni v primeru obsodbe?

3.    Ali mora izvršitvena država članica to nevarnost za zadevno osebo izključiti tudi v primeru morebitnih premestitev v druge zapore?

____________

1 UL L 190, str. 1.