Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - Španělsko) – Gorka Salaberria Sorondo v. Academia Vasca de Policía y Emergencias

(Věc C-258/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78/ES – Článek 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 – Diskriminace na základě věku – Omezení přijímání příslušníků policie Autonomního společenství Baskicko na uchazeče mladší 35 let – Pojem ‚podstatný a určující profesní požadavek‘ – Sledovaný cíl – Přiměřenost“

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Účastníci původního řízení

Žalobce: Gorka Salaberria Sorondo

Žalovaná: Academia Vasca de Policía y Emergencias

Výrok

Článek 2 odst. 2 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, ve spojení s čl. 4 odst. 1 této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že nebrání takové právní úpravě, jako je ta, o kterou se jedná ve věci v původním řízení, která stanoví, že uchazeči o pracovní místa příslušníků policejního sboru, kteří plní veškeré operativní a výkonné úkoly tohoto sboru, musí být mladší 35 let.

____________

1 Úř. věst. C 270, 17.8.2015.