Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 24. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce The Labour Court - Irsko) – David L. Parris v. Trinity College Dublin a další

(Věc C-443/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Směrnice 2000/78 – Článek 2 – Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a věku – Vnitrostátní důchodový systém – Vyplácení pozůstalostní dávky registrovanému partnerovi – Podmínka – Uzavření partnerství před dosažením šedesáti let věku účastníka uvedeného systému – Registrované partnerství – Nemožnost uzavření v dotyčném členském státě před rokem 2010 – Prokázaný trvalý vztah – Článek 6 odst. 2 – Odůvodnění nerovného zacházení na základě věku“

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

The Labour Court

Účastníci původního řízení

Odvolatel: Dr. David L. Parris

Odpůrci: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform and Department of Education and Skills

Výrok

Článek 2 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, musí být vykládán v tom smyslu, že vnitrostátní právní úprava, která v rámci systému oborového zaopatření podmiňuje nárok pozůstalých registrovaných partnerů účastníků systému na pozůstalostní důchod uzavřením registrovaného partnerství před tím, než účastník dosáhne věku 60 let, když vnitrostátní právo neumožňovalo dotyčnému účastníkovi uzavřít registrované partnerství před dosažením této věkové hranice, nepředstavuje diskriminaci na základě sexuální orientace.

Článek 2 a čl. 6 odst. 2 směrnice 2000/78 musí být vykládány v tom smyslu, že taková vnitrostátní právní úprava, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, která v rámci systému oborového zaopatření podmiňuje nárok pozůstalých registrovaných partnerů účastníků systému na pozůstalostní důchod uzavřením registrovaného partnerství před tím, než účastník dosáhne věku 60 let, když vnitrostátní právo neumožňovalo dotyčnému účastníkovi uzavřít registrované partnerství před dosažením této věkové hranice, nepředstavuje diskriminaci na základě věku.

Článek 2 a čl. 6 odst. 2 směrnice 2000/78 musejí být vykládány v tom smyslu, že taková vnitrostátní právní úprava, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, nemůže založit diskriminaci na základě sexuální orientace ve spojení s věkem, když uvedená právní úprava nezakládá diskriminaci ani na základě sexuální orientace, ani na základě věku, pokud jsou posuzovány samostatně.

____________

1 Úř. věst. C 354, 26.10.2015.