Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2016. november 24-i ítélete (a The Labour Court, Ireland [Írország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – David L. Parris kontra Trinity College Dublin és társai

(C-443/15. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód – 2000/78/EK irányelv – 2. cikk – A szexuális irányultságon és az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetés tilalma – Nemzeti nyugdíjrendszer – A túlélő hozzátartozónak járó ellátás bejegyzett élettárs részére történő kifizetése – Feltétel – Élettársi viszony létesítése az említett rendszerben biztosított hatvanadik életévének betöltését megelőzően – Bejegyzett élettársi kapcsolat – A lehetőség hiánya az érintett tagállamban 2010-et megelőzően – Bizonyítottan tartós kapcsolat – A 6. cikk (2) bekezdése – Az életkoron alapuló eltérő bánásmód igazolása)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

The Labour Court, Ireland

Az alapeljárás felei

Felperes: David L. Parris

Alperesek: Trinity College Dublin, Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform, Department of Education and Skills

Rendelkező rész

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 2. cikkét akként kell értelmezni, hogy az olyan nemzeti szabályozás, amely valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem valósít meg a szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést.

A 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy egy olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, amely valamely foglalkoztatói ellátási rendszer keretén belül a biztosított túlélő bejegyzett élettársa túlélő hozzátartozónak járó ellátáshoz való jogosultságát ahhoz a feltételhez köti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot a biztosított 60. életévének betöltését megelőzően létesítsék, noha a nemzeti jog nem tette lehetővé az érintett biztosított számára bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését e korhatár elérése előtt, nem valósít meg életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést.

A 2000/78 irányelv 2. cikkét és 6. cikkének (2) bekezdését akként kell értelmezni, hogy nem lehetséges, hogy egy olyan nemzeti szabályozás, mint amely az alapügy tárgyát képezi, a szexuális irányultságon és az életkoron együttesen alapuló hátrányos megkülönböztetést vezessen be, miközben e szabályozás nem valósít meg külön-külön sem szexuális irányultságon, sem életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést.

____________

1 HL C 354., 2015.10.26.