Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. listopada 2016. uputio Landgericht Frankfurt am Main (Njemačka) – Kevin Joseph Devine protiv Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

(predmet C-538/16)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Frankfurt am Main

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Kevin Joseph Devine

Tuženik: Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

Prethodna pitanja

Treba li članak 7. stavak 1. točku (a) Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima1 tumačiti na način da izraz „stvari povezane s ugovorom” obuhvaća i zahtjev za odštetu temeljem članka 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 296/912 podnesen protiv stvarnog zračnog prijevoznika koji nije stranka ugovora sklopljenog s dotičnim putnikom?

Ako se primjenjuje članak 7. stavak 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012:

Treba li u slučaju prijevoza osoba na dva leta bez bitnog zadržavanja u zračnoj luci prelaska na drugi let krajnje odredište putnika smatrati mjestom ispunjenja obveze u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (b) drugom alinejom Uredbe (EU) br. 1215/2012, ako se zahtjev za odštetu u skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 261/2004 koji se ostvaruje tužbom zasniva na smetnji koja je nastupila na prvom od tih letova, te je tužba usmjerena protiv stvarnog zračnog prijevoznika na prvom letu, koji nije ugovorna strana ugovora o prijevozu?

____________

1 SL L 351, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289.).

2 SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.).