Language of document :

Tožba, vložena 29. novembra 2016 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-620/16)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux, agenti)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj odloči tako:

Zvezna republika Nemčija je kršila Sklep Sveta 2014/699/EU1 in člen 4(3) PEU, s tem ko je na 25. zasedanju Revizijskega odbora OTIF glasovala proti stališču, določenem v tem sklepu, ter podala javni ugovor zoper to stališče in zoper uresničevanje glasovalnih pravic, določeno v tem stališču.

Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja te tožbene razloge:

Medvladna organizacija za mednarodni železniški promet (OTIF), ki poleg 26 držav članic prav tako spada k Evropski uniji, upravlja Konvencijo o mednarodnem železniškem prometu (COTIF).

Na 25. zasedanju Revizijskega odbora OTIF se je glasovalo o nekaterih spremembah te konvencije in njenih prilog. Svet je glede nekaterih od teh točk v Sklepu 2014/699/EU določil stališče Unije.

Nemčija je na zasedanju v dveh točkah glasovala proti stališču, določenem v tem sklepu, izrazila javni ugovor zoper to stališče in v enem primeru tudi zoper uresničevanje glasovalnih pravic, določeno v tem sklepu, s strani Unije.

To ravnanje naj bi bilo v nasprotju z navedenim Sklepom 2014/699/EU in členom 4(3) PEU.

____________

1 Sklep Sveta z dne 24. junija 2014 o oblikovanju stališča, ki ga Evropska unija sprejme na 25. zasedanju Revizijskega odbora OTIF, glede določenih sprememb Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF) in dodatkov k navedeni konvenciji (2014/699/EU) (UL L 293, str. 26).