Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2016-0828\tra-doc-nl-req_comm-t-0828-2016-201610958-02_00.doc

Beroep ingesteld op 25 november 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Zaak T-828/16)

Taal van het verzoekschrift: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spanje) (vertegenwoordigers: A. Pomares Caballero en M. Pomares Caballero, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena” (Castuera, Spanje)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Aanvrager: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Betrokken merk: Uniebeeldmerk met de woordelementen „QUESO Y TORTA DE LA SERENA” – inschrijvingsaanvraag nr. 10 486 447

Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 26 september 2016 in zaak R 2573/2014-4

Conclusies

wijziging van de bestreden beslissing, in die zin dat wordt geoordeeld dat in de onderhavige zaak is voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 13, lid 1, van verordening nr. 510/2006;

subsidiair, vernietiging van de bestreden beslissing; en

in elk geval, verwijzing van het EUIPO in zijn eigen kosten en in die van verzoekster (daaronder begrepen de kosten van de procedure voor de kamer van beroep).

Aangevoerde middelen

schending van de artikelen 2, lid 2, en 3, lid 1, van verordening nr. 510/2006 juncto artikel 13, lid 1, van deze verordening en door de uiteindelijke verwijzing in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 13, lid 1, van verordening nr. 510/2006 door de verwijzing in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009;

schending van artikel 75 van verordening nr. 207/2009;

schending van de algemene beginselen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur.

____________