Language of document :

Acțiune introdusă la 25 noiembrie 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO - CRDOP „Queso de la Serena” (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Cauza T-828/16)

Limba în care a fost formulată acțiunea: spaniola

Părțile

Reclamant: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Spania) (reprezentanți: A. Pomares Caballero și M. Pomares Caballero, avocați)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena” (Castuera, Spania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Solicitantul: cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă care include elementele verbale „QUESO Y TORTA DE LA SERENA” – cererea de înregistrare nr. 10 486 447

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a patra de recurs a EUIPO din 26 septembrie 2016 în cauza R 2573/2014-4

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

Modificarea deciziei atacate, considerând că în speță sunt îndeplinite condițiile de aplicare a motivului relativ de refuz al înregistrării prevăzut la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 510/2006;

sau, în subsidiar, anularea deciziei atacate și

în orice caz, obligarea EUIPO la plata propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor efectuate de reclamant (inclusiv cele aferente procedurii în fața camerei de recurs).

Motivele invocate

Încălcarea articolului 2 alineatul (2) și a articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 510/2006 coroborate cu articolul 13 alineatul (1) din același regulament și prin trimitere, în ultimul rând, de la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 510/2006 prin trimitere de la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea articolului 75 din Regulamentul nr. 207/2009;

încălcarea principiilor generale ale securității juridice și bunei administrări.

____________