Language of document :

Tožba, vložena 25. novembra 2016 – CRDO Torta del Casar/EUIPO – CRDOP „Queso de La Serena“ (QUESO Y TORTA DE LA SERENA)

(Zadeva T-828/16)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar (Casar de Cáceres, Španija) (zastopnika: A. Pomares Caballero in M. Pomares Caballero, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida „Queso de La Serena“ (Castuera, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedni element „QUESO Y TORTA DE LA SERENA“ – prijava št. 10 486 447

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 26/09/2016 v zadevi R 2573/2014-4

Tožbeni predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo spremeni in ugotovi, da so v tem primeru izpolnjeni pogoji za uporabo relativnega razloga za zavrnitev registracije iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 13(1) Uredbe št. 510/2006;

ali, če tega ne stori, razveljavi izpodbijano odločbo, in

vsekakor EUIPO naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov tožeče stranke (vključno s stroški postopka pred odborom za pritožbe).

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev členov 2(2) in 3(1) Uredbe št. 510/2006 v povezavi s členom 13(1) te uredbe in na podlagi napotila, nazadnje, iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.

Kršitev člena 13(1) Uredbe št. 510/2006 na podlagi napotila iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.

Kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009.

Kršitev splošnih načel pravne varnosti in dobrega upravljanja.

____________