Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2016-0893\tra-doc-et-req_comm-t-0893-2016-201700063-02_00.doc

19. detsembril 2016 esitatud hagi – Xiaomi versus EUIPO – Apple (MI PAD)

(kohtuasi T-893/16)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Xiaomi, Inc. (Peking, Hiina) (esindajad: advokaadid T. Raab ja C. Tenkhoff)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Apple Inc. (Cupertino, California, Ameerika Ühendriigid)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „MI PAD“ – registreerimistaotlus nr 12 780 987

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 22. septembri 2016. aasta otsus asjas R 363/2016-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt ja teiselt menetluspoolelt EUIPO apellatsioonikojas.

Väide

Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine.

____________