Language of document :

Prasība, kas celta 2016. gada 19. decembrī – Xiaomi/EUIPO – Apple (“MI PAD”)

(lieta T-893/16)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Xiaomi, Inc. (Pekina, Ķīna) (pārstāvji – T. Raab un C. Tenkhoff, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “MI PAD” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 780 987

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2016. gada 22. septembra lēmums lietā R 363/2016-1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un otrajai procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.

____________