Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 10 ianuarie 2017 – Gascogne Sack Deutschland GmbH și Gascogne/Uniunea Europeană

(Cauza T-577/14)1

(„Răspundere extracontractuală – Precizia cererii introductive – Prescripţie – Admisibilitate – Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale – Termen rezonabil de soluționare – Prejudiciu material – Pierderi suferite – Dobânzi asupra cuantumului amenzii neplătite – Comisioane de constituire a garanției bancare – Pierdere a unei șanse – Prejudiciu moral – Legătură de cauzalitate”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamante: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Germania) și Gascogne (Saint-Paul-les-Dax, Franța) (reprezentanți: F. Puel, E. Durand și L. Marchal, avocați)

Pârâtă: Uninea Europeană, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (reprezentanți: inițial A. Placco, ulterior J. Inghelram și S. Chantre, agenți)

Intervenientă în susținerea pârâtei: Comisia Europeană (reprezentanţi: N. Khan, V. Bottka și P. van Nuffel, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 268 TFUE și prin care se urmărește repararea prejudiciului pretins suferit de reclamante ca urmare a duratei procedurii în fața Tribunalului în cadrul cauzelor în care s-au pronunțat Hotărârile din 16 noiembrie 2011, Groupe Gascogne/Comisia (T-72/06, nepublicată, EU:T:2011:671) și Sachsa Verpackung/Comisia (T-79/06, nepublicată, EU:T:2011:674)

Dispozitivul

Obligă Uniunea Europeană, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la plata unei despăgubiri de 47 064,33 euro către Gascogne pentru prejudiciul material suferit de această societate ca urmare a încălcării termenului rezonabil de soluționare în cauzele în care s-au pronunțat Hotărârile din 16 noiembrie 2011, Groupe Gascogne/Comisia (T-72/06, nepublicată, EU:T:2011:671) și Sachsa Verpackung/Comisia (T-79/06, nepublicată, EU:T:2011:674). Această despăgubire va fi reevaluată prin calcularea de dobânzi compensatorii, începând cu 4 august 2014 și până la pronunțarea prezentei hotărâri, la rata anuală a inflației constatată, pentru perioada în cauză, de Eurostat (Oficiul de Statistică al Uniunii Europene) în statul membru în care este stabilită această societate.

Obligă Uniunea, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la plata unei despăgubiri de 5 000 de euro către Gascogne Sack Deutschland GmbH și a unei despăgubiri de 5 000 de euro către Gascogne pentru prejudiciul moral pe care fiecare dintre aceste societăți l-a suferit ca urmare a încălcării termenului rezonabil de soluționare în cauzele T-72/06 și T-79/06.

Fiecare dintre despăgubirile menționate la punctele 1) și 2) de mai sus va fi majorată cu dobânzi moratorii, de la data pronunțării prezentei hotărâri și până la plata integrală, la rata stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, majorată cu două puncte procentuale.

Respinge în rest acțiunea.

Obligă Uniunea, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Gascogne Sack Deutschland și de Gascogne, aferente excepției de inadmisibilitate în urma căreia a fost dată Ordonanța din 2 februarie 2015, Gascogne Sack Deutschland și Gascogne/Uniunea Europeană (T-577/14, nepublicată, EU:T:2015:80).

Gascogne Sack Deutschland și Gascogne, pe de o parte, și Uniunea, reprezentată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pe de altă parte, suportă propriile cheltuieli de judecată aferente acțiunii care a condus la pronunțarea prezentei hotărâri.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 351, 6.10.2014.