Language of document :

Žaloba podaná dne 3. ledna 2017 – J.M. E.V. e hijos v. EUIPO - Masi (MASSI)

(Věc T-2/17)

Jazyk, ve kterém byla podána žaloba: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: J.M. E.V. e hijos, SRL (Granollers, Španělsko) (zástupci: M. Ceballos Rodríguez a J. Güell Serra, advokáti)

Žalovaný: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Další účastník řízení před odvolacím senátem: Alberto Masi (Milán, Itálie)

Údaje týkající se řízení před EUIPO

Majitel sporné ochranné známky: Žalobkyně

Sporná ochranná známka: Slovní ochranná známka Evropské unie „MASSI“ – ochranná známka Evropské unie č. 414 086

Řízení před EUIPO: Řízení o prohlášení neplatnosti

Napadené rozhodnutí: Rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. října 2016, (opravené rozhodnutím ze dne 3. listopadu 2016) ve věci R 793/2015-1

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

zrušil napadené rozhodnutí;

zamítl návrh na prohlášení neplatnosti, který podal A. Masi proti zápisu ochranné známky Evropské unie č. 414 086 „MASSI“ ve třídě 12,

uložil EUIPO, jakož i dalšímu účastníku řízení před EUIPO, pokud vstoupí do řízení, náhradu nákladů řízení.

Dovolávané žalobní důvody

Porušení čl. 56 odst. 3 nařízení č. 207/2009  (res iudicata);

Nepoužití čl. 53 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 8 odst. 2 písm. c) nařízení č. 207/2009.

____________