Language of document :

d:\documents\tra-doc\t-2017-0002\tra-doc-nl-req_comm-t-0002-2017-201700461-02d00.doc

Beroep ingesteld op 3 januari 2017 – J.M.-E.V. e hijos/EUIPO - Masi (MASSI)

(Zaak T-2/17)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: J.M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spanje) (vertegenwoordigers: M. Ceballos Rodríguez en J. Güell Serra, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Alberto Masi (Milaan, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Houder van het betrokken merk: verzoekende partij

Betrokken merk: Uniewoordmerk „MASSI” – Uniemerk nr. 414 086

Procedure voor het EUIPO: nietigheidsprocedure

Bestreden beslissing: beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 4 oktober 2016 (gecorrigeerd bij beslissing van 3 november 2016) in zaak R 793/2015-1

Conclusies

vernietiging van de bestreden beslissing;

afwijzing van de door Alberto Masi ingestelde vordering tot nietigverklaring van het onder nr. 414086 ingeschreven Uniewoordmerk “MASSI” voor waren van klasse 12;

verwijzing van het EUIPO, en van de andere partij in de procedure voor het EUIPO indien zij aan de onderhavige procedure deelneemt, in de kosten.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 56, lid 3, van verordening nr. 207/2009 (res judicata);

niet-toepassing van artikel 53, lid 1, onder a), juncto artikel 8, lid 2, onder c), van verordening nr. 207/2009.

____________