Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 15. prosince 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL v. Demeures terre et tradition SARL

(Věc C-645/16)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour de cassation

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Odpůrkyně: Demeures terre et tradition SARL

Předběžná otázka

Uplatní se článek 17 směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců1 i v případě, že k zániku smlouvy o obchodním zastoupení dojde ve zkušební době, která je v této smlouvě stanovena?

____________

1 Úř. věst. L 382, s. 17; Zvl. vyd. 06/01, s. 177.