Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 15. december 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL mod Demeures terre et tradition SARL

(Sag C-645/16)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour de cassation

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Sagsøgt: Demeures terre et tradition SARL

Præjudicielt spørgsmål

Finder artikel 17 i Rådets direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter 1 anvendelse, når ophævelsen af handelsagentaftalen sker i løbet af den i aftalen omhandlede prøveperiode?

____________

1     EFT L 382, s. 17.