Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 15. detsembril 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL versus Demeures terre et tradition SARL

(kohtuasi C-645/16)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Vastustaja: Demeures terre et tradition SARL

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 18. detsembri 1986. aasta direktiivi 86/653/EMÜ füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevate kaubandusagentide tegevust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta1 artikkel 17 on kohaldatav juhul, kui kaubandusagendi leping lõpetatakse katseajal, mis on lepingus kokku lepitud?

____________

1 ELT L 382, lk 17; ELT eriväljaanne 6/1, lk 177.