Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. prosinca 2016. uputio Cour de cassation (Francuska) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL protiv Demeures terre et tradition SARL

(predmet C-645/16)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour de cassation

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Tuženik: Demeures terre et tradition SARL

Prethodno pitanje

Primjenjuje li se članak 17. Direktive Vijeća 86/653/EEZ od 18. prosinca 1986. o usklađivanju prava država članica u vezi samozaposlenih trgovačkih zastupnika1 kada raskid ugovora o trgovačkom zastupanju nastane u probnom razdoblju koje je njime propisano?

____________

1 SL L 382, str. 17. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 10., str. 45.)