Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2016. december 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Conseils et mise en relations (CMS) SARL kontra Demeures terre et tradition SARL

(C-645/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperes: Conseils et mise en relations (CMS) SARL

Alperes: Demeures terre et tradition SARL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Alkalmazni kell-e a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18-i 86/653/EGK tanácsi irányelv1 17. cikkét, ha a kereskedelmi ügynöki szerződés megszüntetésére az abban kikötött próbaidő során kerül sor?

____________

1 HL L 382., 17. o.