Language of document :

2016 m. gruodžio 15 d. Cour de cassation (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Conseils et mise en relations (CMR) SARL / Demeures terre et tradition SARL

(Byla C-645/16)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Atsakovė: Demeures terre et tradition SARL

Prejudicinis klausimas

Ar 1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 86/653/EEB1 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo taikoma, kai komercinio atstovavimo sutartis nutraukiama per joje numatytą bandomąjį laikotarpį?

____________

1 OL L 382, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 1 t., p. 177.