Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. februārī iesniedza Cour de cassation (Francija) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(lieta C-645/16)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Pamatlietas puses

Prasītāja: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Atbildētāja: Demeures terre et tradition SARL

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīvas 86/653/EEK 1 par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem 17. pants ir piemērojams, ja tirdzniecības pārstāvja līguma izbeigšana notiek tajā paredzētā pārbaudes periodā?

____________

1     OV L 382, 17. lpp.