Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Franța) la 15 decembrie 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(Cauza C-645/16)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurentă: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Intimată: Demeures terre et tradition SARL

Întrebările preliminare

Articolul 17 din Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți1 se aplică atunci când încetarea contractului de agenție comercială intervine în perioada de probă prevăzută în contractul respectiv?

____________

1 JO L 382, p. 17, Ediție specială, 06/vol.1, p. 176.