Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 15. decembra 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL/Demeures terre et tradition SARL

(vec C-645/16)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Odporkyňa: Demeures terre et tradition SARL

Prejudiciálna otázka

Uplatňuje sa článok 17 smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov1 v prípade, ak k ukončeniu zmluvy o obchodom zastúpení dôjde počas skúšobnej doby, ktorá je v nej stanovená?

____________

1 Ú. v. ES L 382, 1986, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 177.