Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 15. decembra 2016 – Conseils et mise en relations (CMR)/Demeures terre et tradition SARL

(Zadeva C-645/16)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Demeures terre et tradition SARL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali se člen 17 Direktive Sveta z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih (86/653/EGS)1 uporablja, kadar pogodba o trgovskem zastopanju preneha v poskusnem obdobju, določenem v njej?

____________

1     UL L 382, str. 17.