Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour de cassation (Frankrike) den 15 december 2016 – Conseils et mise en relations (CMR) SARL mot Demeures terre et tradition SARL

(Mål C-645/16)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Conseils et mise en relations (CMR) SARL

Motpart: Demeures terre et tradition SARL

Tolkningsfråga

Är artikel 17 i rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter1 tillämplig när handelsagenturavtalet upphör under den prövotid som däri föreskrivs?

____________

1 EGT L 382, s. 17.