Language of document :

Tužba podnesena 23. prosinca 2016. – Europska komisija protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C- 668/16)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Hermes, A. C. Becker, D. Kukovec, ovlašteni zastupnici)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Savezna Republika Njemačka povrijedila svoje obveze iz Direktive 2006/40/EZ1 (Direktiva o sustavima za klimatizaciju) i Direktive 2007/46/EZ2 (Okvirna direktiva):

jer nije poduzela potrebne mjere za ponovno uspostavljanje sukladnosti vozila tipa 246, 176 i 117 sa svojim homologiranim tipom (članak 12. i 30. Okvirne direktive);

jer nije donijela mjere potrebne mjere za provedbu sankcija (članak 46. u vezi s člancima 5. i 18. Okvirne direktive); i

jer je 17. svibnja 2013. prihvatila zahtjev društva Daimler AG za proširenje postojećeg tipa vozila 245G na vozila za koje je prethodno već dodijeljena druga homologacija na koju se primjenjuju zahtjevi iz Direktive o sustavima za klimatizaciju i time zaobišla primjenu te direktive.

naloži Saveznoj Republici Njemačkoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U skladu s člankom 12. i Prilogom X. Okvirne direktive države članice moraju u slučaju odstupanja od sukladnosti u pogledu proizvodnje poduzeti potrebne mjere kako bi osigurali da su proizvedena vozila u skladu s homologiranim tipom. Isto tako, u skladu s člankom 30. Okvirne direktive, ako nova vozila odstupaju od homologiranih tipova, moraju se poduzeti mjere potrebne radi ponovnog uspostavljanja sukladnosti. Proizvodni postupak određenog tipa vozila i dovršena nova vozila tog tipa društva Daimler AG odstupili su od homologiranih tipova s obzirom na primjenu određenog sredstva za hlađenje. Protivno člancima 12. i 30. Okvirne direktive, njemačka tijela nisu poduzela potrebne mjere za ponovno uspostavljanje sukladnosti.

Osim toga, njemačka tijela povrijedila su članak 46. Okvirne direktive jer nisu odredila sankcije zbog povrede članka 5. stavka 1. i članka 18. Okvirne direktive od strane društva Daimler AG.

Naposljetku, njemačka tijela su proširenjem starijih tipova vozila na gore navedene tipove vozila na nedopušteni način zaobišli Direktivu o sustavima za klimatizaciju.

____________

1     Direktiva 2006/40/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o emisijama iz sustava za klimatizaciju u motornim vozilima i o izmjeni Direktive Vijeća 70/156/EEZ, SL 2006., L 161, str. 12. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 29., str. 102.)

2     Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, SL 2007., L 263, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 35., str. 103.)