Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE (drugo vijeće)

20. srpnja 2016.

Predmet F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Postupak – Odmjeravanje troškova”

Predmet:      Zahtjev za odmjeravanje troškova koji je podnijela Europska komisija nakon rješenja Službeničkog suda od 14. svibnja 2013., Marcuccio/Komisija (F‑4/12, EU:F:2013:61).

Odluka:      Ukupan iznos troškova koje Luigi Marcuccio treba nadoknaditi Europskoj komisiji s naslova troškova čiju je naknadu moguće tražiti u predmetu F‑4/12 iznosi 1500 eura. Iznos naveden u točki 1. bit će uvećan za zatezne kamate od dana dostave ovog rješenja do dana isplate, i to po stopi koju utvrđuje Europska središnja banka za glavne operacije refinanciranja koja je na snazi prvog dana u mjesecu dospijeća plaćanja, uvećanoj za tri i pol postotna boda.

Sažetak

Sudski postupak – Troškovi – Odmjeravanje – Odmjeravanje na temelju preciznih podataka koje je podnio podnositelj zahtjeva ili, ako ih nije podnio, na temelju pravične ocjene suda Unije – Paušalni karakter naknade odvjetniku – Nepostojanje utjecaja na diskrecijsku ovlast suda

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 105. t. (c))

Kako bi se ocijenila nužnost troškova koji su stvarno nastali u svrhu sudskog postupka, podnositelj zahtjeva mora dostaviti precizne podatke. U istom smislu, paušalna narav naknade za rad nema utjecaj na ocjenu Službeničkog suda o iznosu čija se naknada može tražiti s naslova troškova, s obzirom na to da se sud oslanja na kriterije utvrđene sudskom praksom i na točne informacije koje mu stranke moraju pružiti. Iako nepostojanje takvih informacija ne predstavlja prepreku Službeničkom sudu da na temelju pravične ocjene odredi iznos troškova čiju je naknadu moguće tražiti, ono ga dovodi u situaciju nužno strogog ocjenjivanja potraživanja podnositelja zahtjeva.

(t. 28.)

Izvori:

Sud: rješenje od 17. veljače 2004., DAI/ARAP i dr., C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, t. 23.

Opći sud Europske unije: rješenja od 31. ožujka 2011., Tetra Laval/Komisija, T‑5/02 DEP i T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, t. 68. i od 28. svibnja 2013., Marcuccio/Komisija, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, t. 16.