Language of document : ECLI:EU:F:2016:176

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a doua)

20 iulie 2016

Cauza F‑4/12 DEP

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcţie publică – Procedură – Stabilirea cheltuielilor de judecată”

Obiectul:      Cerere de stabilire a cheltuielilor de judecată introdusă de Comisia Europeană ca urmare a Ordonanței Tribunalului Funcției Publice din 14 mai 2013, Marcuccio/Comisia (F‑4/12, EU:F:2013:61)

Decizia:      Cuantumul total al cheltuielilor de judecată care trebuie rambursate de domnul Luigi Marcuccio Comisiei Europene pentru cheltuielile de judecată recuperabile în cauza F‑4/12 se stabilește la suma de 1 500 de euro. Suma menționată va fi purtătoare de dobânzi moratorii începând cu data notificării prezentei ordonanțe până la data plății, la rata calculată pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru principalele operațiuni de refinanțare, în vigoare în prima zi a lunii în care are loc scadența plății, majorată cu trei puncte și jumătate.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cheltuieli de judecată – Stabilire – Stabilire efectuată pe baza unor indicații precise furnizate de solicitant sau, în lipsa acestora, a unei aprecieri echitabile a instanței Uniunii – Caracterul forfetar al remunerării unui avocat – Lipsa incidenței asupra puterii de apreciere a instanței

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 105 lit. (c)]

Pentru a aprecia caracterul necesar al cheltuielilor efectuate efectiv în legătură cu o procedură jurisdicțională, trebuie furnizate de către solicitant indicații precise. În același sens, caracterul forfetar al remunerației nu are nicio influență asupra aprecierii de către Tribunal a cuantumului recuperabil cu titlu de cheltuieli de judecată, instanța întemeindu‑se pe criterii jurisprudențiale bine stabilite și pe indicațiile precise pe care părțile trebuie să i le furnizeze. Deși absența unor astfel de informații nu se opune stabilirii de către Tribunal, pe baza unei aprecieri echitabile, a cuantumului cheltuielilor de judecată recuperabile, îl plasează totuși pe acesta într‑o situație de apreciere în mod obligatoriu strictă în ceea ce privește revendicările solicitantului.

(a se vedea punctul 28)

Trimitere la:

Curte: Ordonanța din 17 februarie 2004, DAI/ARAP și alții, C‑321/99 P‑DEP, EU:C:2004:103, punctul 23

Tribunalul Uniunii Europene: Ordonanța din 31 martie 2011, Tetra Laval/Comisia, T‑5/02 DEP și T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, punctul 68, și Ordonanța din 28 mai 2013, Marcuccio/Comisia, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punctul 16