Language of document : ECLI:EU:F:2016:178

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA
EUROPSKE UNIJE
(drugo vijeće)

20. srpnja 2016.

Predmet F‑43/14

Wanda Gaj

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Prijenos nacionalnih mirovinskih prava – Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža – Akt koji negativno ne utječe – Zahtjev za odlučivanje bez ulaženja u raspravljanje o meritumu – Članak 83. Poslovnika – Tužba koja je djelomično očito nedopuštena i djelomično očito pravno neosnovana – Članak 81. Poslovnika”

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na UEZAE na temelju njegova članka 106.a, kojom Wanda Gaj zahtijeva, kao glavno, poništenje, s jedne strane, odluke Europske komisije od 19. kolovoza 2013. o zaključenju spisa o prijenosu njezinih mirovinskih prava koja je stekla u francuskom mirovinskom sustavu prije stupanja u službu Komisije i, s druge strane, Komisijina prijedloga od 18. rujna 2013. u kojem je na zahtjev W. Gaj, utvrđen broj godina mirovinskog staža u mirovinskom sustavu Europske unije na temelju prijenosa navedenih mirovinskih prava.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao djelomično nedopuštena i odbija kao djelomično očito neosnovana. Wanda Gaj snosit će vlastite troškove i nalaže joj se snošenje troškove Europske komisije.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Akt koji negativno utječe – Pojam – Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža radi prijenosa mirovinskih prava stečenih prije stupanja u službu Unije u sustav Unije – Isključenje

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 91. st. 1. i Prilog VIII., čl. 11. st. 2.)

Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža koji je dužnosniku dostavljen radi prijenosa mirovinskih prava stečenih u drugom mirovinskom sustavu u mirovinski sustav Europske unije ne ostvaruje obvezne pravne učinke koji izravno i neposredno utječu na pravnu situaciju njegova adresata tako što je značajno mijenjaju te nije riječ o aktu koji negativno utječe u smislu članka 91. stavka 1. Pravilnika o osoblju.

(t. 23.)

Izvori:

Opći sud Europske unije: presude od 13. listopada 2015., Komisija/Verile i Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, t. 73.; Komisija/Cocchi i Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, t. 65. i Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, t. 69.