Language of document : ECLI:EU:F:2016:178

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE (második tanács)

2016. július 20.

F‑43/14. sz. ügy

Wanda Gaj

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – Nemzeti nyugdíjjogosultságok átvitele – A nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírására vonatkozó javaslat – Sérelmet nem okozó aktus – Az ügy érdemét nem érintő határozathozatal iránti kérelem – Az eljárási szabályzat 83. cikke – Részben elfogadhatatlan, részben jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset – Az eljárási szabályzat 81. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Wanda Gaj elsődlegesen egyrészt az Európai Bizottság 2013. augusztus 19‑i, a felperes által a Bizottságnál való szolgálatba lépése előtt a francia nyugdíjrendszerben megszerzett nyugdíjjogosultságok átvitelével kapcsolatos eljárást befejező határozat, másrészt azon 2013. szeptember 18‑i javaslat megsemmisítését kéri, amellyel a Bizottság a felperes kérelmére meghatározta az említett nyugdíjjogosultságoknak az Európai Unió nyugdíjrendszerébe való átvitelekor jóváírandó nyugdíjra jogosító szolgálati évek számát.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet részben mint elfogadhatatlant, részben pedig mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. Wanda Gaj maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Tisztviselői kereset – Sérelmet okozó aktus – Fogalom – Az Uniónál való szolgálatba lépést megelőzően megszerzett, nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett javaslat – Kizártság

(Személyzeti szabályzat, 91. cikk, 1. bekezdés, és VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

A valamely más rendszer keretében megszerzett nyugdíjra jogosító szolgálati időnek az európai uniós rendszerbe való átvitel céljából történő jóváírására tett, a felperessel közölt javaslat nem vált ki olyan kötelező jogi hatásokat, amely a címzettje jogi helyzetét – annak jelentős megváltoztatásával – közvetlenül és azonnal érintené, és az nem minősülhet a személyzeti szabályzat 91. cikkének (1) bekezdése értelmében vett sérelmet okozó aktusnak.

(lásd a 23. pontot)

Hivatkozás:

az Európai Unió Törvényszéke: 2015. október 13‑i Bizottság kontra Verile és Gjergji ítélet, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 73. pont; 2015. október 13‑i Bizottság kontra Cocchi és Falcione ítélet, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 65. pont; 2015. október 13‑i Teughels kontra Bizottság ítélet, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 69. pont.