Language of document : ECLI:EU:F:2016:178

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2016. gada 20. jūlijā

Lieta F‑43/14

Wanda Gaj

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana –Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājums – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Lūgums lemt, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants – Prasība, kas daļēji ir nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota – Reglamenta 81. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Wanda Gaj lūdz galvenokārt atcelt, pirmkārt, Eiropas Komisijas 2013. gada 19. augusta lēmumu slēgt viņas lietu par to pensijas tiesību nodošanu, ko viņa ir ieguvusi Francijas pensiju shēmā pirms stāšanās darbā Komisijā, un, otrkārt, Komisijas 2013. gada 18. septembra priekšlikumu, ar kuru pēc viņas lūguma tiek noteikts ieskaitāmo izdienas gadu skaits Eiropas Savienības pensiju shēmā, kas izriet no minēto pensijas tiesību nodošanas

Nolēmums      Prasību noraidīt kā daļēji nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu. Wanda Gaj sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu, nododot Savienības sistēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

Ieskaitāmo izdienas gadu piedāvājumam, par kuru ierēdnim ir paziņots, lai Eiropas Savienības pensiju shēmai nodotu citā shēmā iegūtās pensijas tiesības, nav saistošu tiesisko seku, kas tieši un tūlītēji ietekmētu adresāta tiesisko situāciju, būtiski to grozot, un tas nav uzskatāms par nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē.

(skat. 23. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 73. punkts; Komisija/Cocchi un Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, 65. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 69. punkts.