Language of document : ECLI:EU:F:2016:156

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2016. július 19.

F‑130/14. sz. ügy

Thomas Earlie

kontra

Európai Parlament

„Közszolgálat – Tisztviselő – Volt tisztviselő – Az öregségi nyugdíjból visszatartott összegek – A volt tisztviselő elvált házastársa javára nyújtott tartásdíj – Nemzeti bíróság által elrendelt végrehajtás – A végrehajtás megszüntetése – A volt tisztviselőt arra kötelező új végzés, hogy kérje a Parlamenttől a tartásdíj elvált házastársa javára történő folyósítását – A volt tisztviselő megfelelő intézkedései – A volt tisztviselő későbbi, az elvált házastársa javára történő folyósítás megszüntetésére irányuló intézkedései – A végrehajtás Parlament általi megtagadása – Családjog – A nemzeti bíróság kizárólagos hatásköre – A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége”

Tárgy      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Thomas Earlie az Európai Parlamentnek a felperes nyugdíjjogosultságának módosításáról szóló, 2013. december 6‑i határozata megsemmisítését, valamint az állítása szerint őt ért különböző károk megtérítését kéri.

Határozat:      A Törvényszék a keresetet elutasítja. Thomas Earlie maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. Mary Earlie Gibbons maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Az Európai Unió kiváltságai és mentességei – Az Unió tisztviselői és alkalmazottai – A magánéleti jogviszonyok nemzeti jog alá vetettsége – Nemzeti bíróság által egy volt tisztviselő bontóperében hozott határozat végrehajtása – Az érintett intézmény kötelezettsége

(Személyzeti szabályzat, 23. cikk, első bekezdés)

A volt tisztviselőt terhelő, nemzeti bírósági határozatban kimondott azon kötelezettség, hogy elvált házastársa javára tartásdíjat nyújtson, a volt tisztviselő és egy másik magánszemély, nevezetesen elvált házastársa között fennálló magánjogi viszonyok körébe tartozik. E jogviszonyokat – különösen a magánjogi kötelezettségei teljesítését – illetően a személyzeti szabályzat 23. cikke első bekezdésének megfelelően a volt tisztviselő bármely más magánszemélyhez hasonlóan teljes egészében az alkalmazandó nemzeti jog hatálya alá tartozik.

Ebben az összefüggésben minden intézmény köteles a nemzeti bíróságokkal való jóhiszemű együttműködési kötelezettség alapján eleget tenni a nemzeti bíróság által hozott olyan határozat végrehajtása iránti kérelmeknek, mint például a volt tisztviselőt arra kötelező határozat, hogy elvált házastársa javára tartásdíjat nyújtson. Ez a jóhiszemű együttműködési kötelezettség arra is kiterjed, hogy az intézménynek – még ha nem is címzettje az ilyen bírósági határozatnak – mint a tartásdíj fizetésére kötelezett tisztviselő munkáltatójának tiszteletben kell tartania az említett határozatban foglaltakat, és nem adhat helyt a fizetésre kötelezett tisztviselő olyan kérelmének, amely nyilvánvalóan ellentétes a szóban forgó bírósági határozatban rá nézve közvetlenül előírt kötelezettségekkel, amennyiben a fizetésre kötelezett tisztviselő az említett határozatot annak végrehajtása keretében közölte az érintett intézménnyel.

(lásd a 38. és 41. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: 2006. május 17‑i Kallianos kontra Bizottság ítélet, T‑93/04, EU:T:2006:130, 48. és 49. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.